language

Az adatbázisról

A K-Monitor sajtóadatbázisa (adatbázis) könyvtárszerűen gyűjti össze a magyar online-sajtó korrupcióról, közbeszerzésekről, közpénzfelhasználásról, illetve általában a közélet tisztaságáról, átláthatóságáról szóló cikkeket, és a konkrét ügyeket, eseteket leíró cikkekre vonatkozó adatokat, amelyeket állandó, szigorú módszertan szerint válogatunk és címkézünk. Adatbázisunk nem tartalmazza az online újságokban megjelent cikkeket, csupán a cikkek címét, rövid összefoglalóját (az úgynevezett leadet), és a cikkre mutató linkeket, ugyanúgy, ahogy egy könyvtár dolgozza fel az egyes könyvek, szakfolyóiratok tartalomjegyzékét. A megfelelő tájékozódás érdekében egyaránt nyilvántartjuk azokat az írásokat, amelyek az abban szereplőkre nézve terhelő információkat, véleményeket tartalmaznak, illetve azokat, amelyek az utóbbiakat cáfolják, vagy ezekre reflektálnak. Fontos, hogy a K-Monitor adatbázisa sohasem minősíti az egyes cikkekben szereplő személyeket és intézményeket.

 

Az adatbázis fő célja, hogy látogatóink minél szélesebb körben tájékozódhassanak. Éppen ezért minden esetben módot szeretnénk nyújtani a cikkekben szereplő személyeknek, illetve intézmények képviselőinek, hogy álláspontjukat tisztázzák. Igény esetén az adatbázisban közöljük az érintettek véleményét vagy az általuk közölt tényeket, és -- amennyiben rendelkezésre állnak ilyenek -- dokumentumokat is közzé teszünk.

Az adatbázis könyvtárszerűsége miatt csak annyiban van módunk más újságokban megjelent cikkekre vonatkozó adatokat, vagy címkéket eltávolítani / módosítani, amennyiben ezt az eredeti, forrásoldalon található online cikkekben is megteszik. Természetesen amennyiben valamelyik cikk törlésre kerül, az abban közölt adatok módosulnak, vagy helyreigazító közleményt tesznek közzé, úgy a cikkadatokat haladéktalanul töröljük / módosítjuk, illetve egyértelműen jelezzük, hogy az említett cikkel kapcsolatban helyreigazításra került sor.

Az adatbázis tartalmára vonatkozó törlési, módosítási vagy helyreigazítási kérelmeket az info@k-monitor.hu címre kérjük megküldeni.

 

Kérelmének elutasítása esetén döntésünkkel szemben jogorvoslatért fordulhat a 2011. évi CXII. törvény

  • 22. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez benyújtott keresetlevéllel,

vagy

  • 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Informciószabadság Hatósághoz benyújtott bejelentéssel.

 

Fővárosi Törvényszék

1055 Budapest

Markó u. 27.

1363 Pf. 16.

A személyes adatok védelmével összefüggésben indított per illetékmentes.

A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező. Amennyiben nincs lehetősége ügyvédet megbízni, segítségért fordulhat a lakóhelye fekvése szerinti kormányhivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálatához.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest

Falk Miksa utca 9-11.

www.naih.hu

A hatóság eljárása ingyenes.